Skip

Відповідальності за порушення строку передачі документації на ОСББ

Відповідно до вимог Закону України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання

у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

Однак, незважаючи на таку вимогу Закону, наразі є численні випадки порушення зазначеної вимоги попередніми власниками будинків або балансоутримувачами, що створює перешкоду для створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та унеможливлює повноцінно здійснювати господарську та управлінську діяльність.

Крім того, також часто трапляються випадки, коли голова правління ОСББ, повноваження якого припинилася, не передає документи новому голові правління ОСББ, переховується від нього тощо.

Слід зазначити, що Законом України “Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку” визначено, що особи, винні у недотриманні вимог цього Закону, порушенні прав власників, їх об’єднань і асоціацій, несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність відповідно до закону.

Однак, притягнення до адміністративної відповідальності у випадках порушення строків передачі документів до органу управління ОСББ законодавством не встановлено.

Згідно змін до закону від 14.09.2020 за порушення строків передачі технічної та іншої передбаченої законодавством документації на багатоквартирний будинок – тягне за собою накладення штрафу на громадян – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від п’ятисот до семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цієї статті – тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А також у разі зміни форми управління багатоквартирним будинком особа, яка здійснювала управління, повинна протягом тридцяти днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення передати особі, визначеній співвласниками такого будинку, наявну в неї технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок, у тому числі договори про надання житлово-комунальних послуг, та/або документи, договори, які були створені або укладені під час управління багатоквартирним будинком.

У разі зміни голови правління об’єднання особа, яка займала таку посаду, протягом тридцяти днів з дати припинення її повноважень зобов’язана передати голові об’єднання, а у разі його відсутності особі, уповноваженій правлінням об’єднання, наявну в нього технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок, у тому числі договори про надання житлово-комунальних послуг, та/або документи, договори, які були створені або укладені під час управління багатоквартирним будинком.

посилання на постанову